Przed wejściem do Bazyliki wykutej w skale przez więźniów gen. Franco Krzyż nad Doliną Poległych