Tutaj odbywały się obrady między Gorbaczowem i Reaganem