Maskonury. Na Owczych symbol, na Islandii przysmak.