10 dni, niby nic, a w úrodku euforia (Keflavik.Islandia)