Dookoła nic, tzn wielkie pole lawowe. Według przewodnika w okolicy można spotkać zapadliska do jaskiń/kanałów którymi kiedyœ płynęła lawa.
A my chcemy je znaleŸć.