a także przez kilka potoków (a może jeden tylko mocno zawijany)