Po lewej wypiętrzona granica płyt tektonicznych Amerykańskiej i Europejskiej.
W środku równina Pingvellir, gdzie na stałe obradował jeden z najstarszych parlamentów europejskich Althing (kiedy głosów było po równo - rację miał ten kto miał więcej wojów)