pamiątkowe zdjęcie kompasu pokazującego stale kurs 220