Favorita - krótkie sprawdzenie wiadomości (baaaa...czność!)