Żuraw z pokładu Mechlatego Węża (nazywanego zdrobniale mechlatym)