Byli tu: statki z Kompanii Zatoki Hudsona w.XVII , kapitan Cook w.XVIII, sir John Franklin w.XIX, My ...