Odpływ, stara, kilkusetletnia katedra, a za plecami fotografującego wioska i jej 25 mieszkańców (żadnego nie spotkaliśmy)