Bergen - jedziemy kolejkš na punkt widokowy nad miastem